Contributie

Onderstaand zijn de contributietarieven per kwartaal weergegeven. Deze zijn ingegaan met ingang van het tweede kwartaal van 2023, na instemming van de Algemene Ledenvergadering met de verhoging van 5% en vervolgens afronding op hele EUR naar boven. De contributies worden aan het eind van elk kwartaal geïnd.  

Kwartaal tarieven