Extra info

Alleen van de seniorenrecords hebben we een reconstructie kunnen maken. Bij een kantinebrand zijn destijds namelijk de bijgehouden baanrecords van alle categorieën verloren gegaan. Het is tot nu toe ondoenlijk gebleken om van alle overige categorieën de uitslagen na te gaan. De atletiekbaan aan de Peterskamp bestaat vanaf 1979.