Ruim 30 trainers volgen workshops EHBO/AED

In het trainersoverleg werd geconstateerd dat er behoefte was aan meer EHBO kennis. Niet alleen hadden de trainers zelf vragen over medische calamiteiten.....

Ook was het noodzakelijk om reanimatie / AED kennis bij te spijkeren. Door het bestuur werd de noodzaak hiervan onderkend, waarbij vooral het van belang was, hoe de eerste minuten na een medische calamiteit gehandeld moet worden. Afgelopen maart en april zijn daarom workshops georganiseerd voor EHBO en reanimatie / AED. Ca 30 trainers wegatletiek hebben deze workshops  gevolgd en hebben een reanimatie / AED certificaat gehaald. Naast een aantal praktische tips werd met reanimatie reanimatiepoppen geoefend. Aan het slot werd nog wel geconstateerd, dat het belangrijk was om dit op tijd te herhalen en nieuwkomers ook op te leiden.
 
informatie bij: Rob Harte, Jacobus Westerop, Jan ter Burg, Frank Eikenaar 

Nieuws Overzicht