Vertrouwenscontactpersoon

Een veilig sportklimaat

Vorig jaar is de Code Respectvolle Omgangsvormen vastgesteld. Bedoeling van deze code is dat er voor iedereen een sociaal veilig sportklimaat is.

Met elkaar moeten we voorkomen dat grenzen worden overschreden en er vervelend gedrag zoals pesten, bedreiging, agressie, mishandeling  discriminatie of seksuele intimidatie of misbruik plaatsvindt. Sporten moet in een veilige omgeving! Iedere vereniging moet ook een vertrouwenscontactpersoon aanstellen. PEC sluit hiermee aan bij het landelijk beleid van de Atletiekunie en de sportkoepel NOCNSF.

De vereniging heeft mij gevraagd als vertrouwenscontactpersoon (VCP).

Als VCP heb ik binnen de vereniging de rol van eerste aanspreekpunt. Sporters, ouders van jonge sporters, trainers, begeleiders kunnen zich bij mij melden met vragen, opmerkingen, signalen en ervaringen van ongewenst gedrag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij je afvraagt of iets door de beugel kan, dat je ongewenst gedrag ziet bij andere sporters, dat jou iets overkomt door het gedrag van iemand anders of dat je van dergelijk gedrag beschuldigd wordt.

Afhankelijk van de kwestie kan ik je algemene informatie geven of vertellen welke stappen je kunt zetten en bij wie je terecht kunt voor meer steun en hulp. Vertrouwen staat voorop bij dit contact.

Ook kan ik het bestuur adviseren over het nemen van preventieve maatregelen.

Zo hoop ik mijn steentje bij te dragen aan een fijne club waar iedereen met plezier sport in een sociaal veilige omgeving. Net zoals ik dat zelf ervaar!

Ik ben bereikbaar via telefoon 06 50504777 – en het e-mailadres vcppec1910@gmail.com

 

Jannie Hoegen

loper bij de recreanten, sinds 2007